• Gémtudományok

  Nem hiszünk a frontális tanítás módszerében – a Gémprogram teljesen másképpen közelíti meg az ismeretátadás módját. Ezért a frontális tanítás csak nagyon kicsi szerepet fog játszani a mindennapokban! A gyerekek megtanulnak majd önállóan tanulni, projekteken dolgozni, ismereteket összegyűjteni, kísérletezni, felfedezni, megtapasztalni, célokat kitűzni és persze játszani, ünnepelni, értékelni az eredményt, amit ők és mások elértek. Motiváltak lesznek a tanulásra, elmélyülnek egy-egy témakörben, megtervezik a saját előrehaladásukat. Az ő érdeklődési körükhöz kapcsoljuk a tudományokat, és megmutatjuk miért érdemes tanulni és fejlődni.

 • Gémterápia

  Ez nem csupán arról szól, hogy segítünk annak, akinek segítségre van szüksége, figyelünk a tanulási nehézségekre, zavarokra, esetleges betegségekre. Sokkal inkább arról, hogy magas érzelmi és szociális intelligánciával rendelkező, autonóm, kritikus gondolkodású, ámde empatikus, együttérző emberekké formáljuk a ránk bízott gyermekeket. Minden napot úgynevezett beszélgetőkörrel kezdünk, ahol köszöntjük egymást, megtanulunk figyelni a másikra és kifejezni az érzéseinket, megtanulunk csoportban dolgozni, és egyre jobban megismerjük egymást és saját magunkat. Ezeket mind játékos feladatokon keresztül. Beszélgetünk a gyerekeket érdeklő témákról, a mindennapjaik eseményeiről, fontos üzeneteket osztunk meg egymással. A végén pedig az aznapi programot beszéljük meg, és ráhangolódunk a tanulásra.

 • Gémkapocs

  Ez nem csupán együtt tanuló gyermekek csoportja – kifejezetten erős, örömteli, élményközpontú közösséget szeretnénk formálni belőlük, amelyben a gyerekek és a tanárok is egyenértékűek és összetartoznak. A mindennapok tele lesznek olyan foglalkozásokkal, játékokkal, gyakorlatokkal, tanulási módszerekkel, amelyeket a felnőttek világában csapatépítésnek, teammunkának, coachingnak nevezünk.

 • Gémbox

  A GÉMBOX saját „találmányunk”: maga a tanulás egy olyan komplex és csoportos formában történik, amelyben úgy tanulnak és gyakorolnak, fejlődnek egyénileg és csapatként, hogy észre sem veszik. Projekteket, tantárgyakat, készségeket fejlesztünk és mérünk fel olyan módon, hogy a gyerekek egyfajta tematikus szabadulószobába kerülnek, ahol rejtvényeket, feladatokat kell megoldaniuk. Itt a különböző korcsoportú gyerekek együtt dolgoznak, mindenki a maga szintjének megfelelő feladatokkal tud hozzájárulni a csapat közös sikeréhez. Ez egyszerre ismeretátadás és készségfejlesztés, ismeret- és készségfelmérés, egyéni és csapatmunka, a lehető legszórakoztatóbb módon.

 • Gémtechnológia

  A technológia nem az ellenségünk – de nem is engedjük, hogy a gyermekeink a rabjaivá váljanak! Az okostelefon, a tablet, az internet, a facebook vagy a virtuális valóság az életünk mindennapos része, és a mai gyerekeké még inkább az lesz, mint ma a szüleiké. Az, hogy a gyerek állandóan „gépezik”, csak tünet – általában annak, hogy vagy unatkozik, vagy nem tudja semmimásra használni a kütyüit. Mi megtanítjuk, hogyan legyenek felszabadult és biztos használói az ő életüket is meghatározó technológiának, mire használhatják, hogyan fejlődhetnek általuk, hogyan kezelhetik biztonságosan és céllal az eszközeiket. Nem tiltjuk, hanem integráljuk a kütyüket a mindennapos oktatásba, és megtöltjük értékes tartalommal a „kockulással” tölthető idejüket.

 • Gémnasztika

  Mindennapos testnevelés a mi értelmezésünkben: játék, sport, kihívások, versenyek, és még több játék. Szeretnénk megtanítani a játékkultúrát, az egészséges versenyszellemet, szeretnénk megismertetni a gyerekekkel minél több sportágat, megszerettetni velük a friss levegőt, a szabad tereket, a kirándulásokat…

 • Gémállomány

  A GÉMPORGRAM nem csak a gyerekekről szól – hanem legalább annyira a szülőkről és a családról is. Nem hiszünk abban, hogy akár az iskola, akár a legjobb tanulócsoport is helyettesíthetné azt, amit a gyermeknek otthon, a szüleivel együtt kell megtanulnia és átélnie. Ezért mi nem csak számítunk a szülők támogatására és részévtelére az oktatási programunkban, hanem építünk is rá. Ez nem azt jelenti, hogy segíteni kell majd a házi feladatok megoldásában – mert nem lesznek házi feladatok! – hanem hogy lesznek olyan alkalmak, élmények, gyakorlatok, amelyeket a szülőkkel együtt kell elvégezniük a gyerekeknek. Ez egyúttal a tanulócsoportban való részvétel egy nagyon fontos feltétele is: szükségünk van erre a hozzáállásra a szülők részéről – elsősorban nem is nekünk, hanem a saját gyermekeiknek!

A tanulócsoportunk oktatási programjának középpontjában a gemifikáció, azaz a játékosítás áll.