Mesébe kódolva – Beszámoló

Idén egy mese történéseit követve, kincseket kerestünk a könyvtárban, ahogy a főszereplő kislány!

A történet, amit alapul vettünk:

Helyszín: Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

Időtartam: 4 óra

Csoportfeladatokon, páros munkában, interaktív feladatokon keresztül kalandoztunk a programozás világában.

Fontos volt, a „számítógépek világáról tanuljunk, de kütyük nélkül!”

Meghallgatták a mesét…

A történethez kapcsolódó feladatokat oldottak meg – például a számítógép nyelvével kapcsolatosan…

Nyomokat kerestünk és a parancsok pontosságának fontosságát is leteszteltük…

Majd robotok bőrébe bújva térképet készítettünk a kalandhoz!

A kincseresésre már a saját kis robotukkal érkeztek a gyerekek, hogy folytassák a történetet…

Akárcsak a történetben Ruby, ők is az elrejtett kincseket keresték…

Kódolási feladatokat oldottak meg, és még a csoportmunka fontosságára is fény derült…

Megnéztük hogyan épül fel egy algoritmus…

Megnéztük hogyan lehet egy problémát részekre bontani, és egyenként megoldani azokat…

Megpróbáltuk megkeresni a programban a hibákat

A végén „hazaértünk”, gazdagabbak lettünk barátokkal, kincsekkel, tudással és egy példánnyal a könyvből!

A kérdőívek is papír alapon lettek kitöltve:

A program a MEET AND CODE keretein belül került megszervezésre, a KESZTHELYI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET támogatásával!

      

Keszthelyi Városvédő Egyesület

Mesébe kódolva

Idén is tervezzünk a Meet and Code keretein belül megszervezni egy kódolással kapcsolatos eseményt a VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET támogatásával!

Helyszín: Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

Időpontok: 2023. szeptember 29. október 6, 13, 27.

Jelentkezés: szeptember 20-tól, majd itt ennél a bejegyzésnél közzétesszük a regisztrációs linket!

Egy mese történéseit követve, mi is kincseket keresünk a könyvtárban, ahogy a főszereplő kislány!
Csoportfeladatokon, páros munkában, interaktív feladatokon keresztül kalandozunk a programozás világában: hogyan kódoljunk üzenetet; hogyan épül fel egy algoritmus; megnézzük hogyan lehet egy problémát részekre bontani, és egyenként megoldani azokat. Egy óriási robot bőrébe bújva megtapasztaljuk az informatikában használt parancsok jellemzőit!
A program főleg alsós gyerekeknek szól!

 

Months

Kiejtés:

0.

https://learningapps.org/watch?v=phkgfoea320&

DAL 1

DAL 2

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Iskolaalapítás – Tanárokat keresünk

Kedves Pedagógustársaink!
A nyugat-balatoni régióban induló, oktatási egyesület által fenntartott iskolánkba kollégákat keresünk.
Szeretnénk megtalálni azokat a társainkat akik:
-tudnak lelkesedni a hivatásukért
-fontosnak tartják a pedagógiai munka megújítását
-a néphagyományokat alapértéknek tekintik
-lehetőséget látnak a tevékenységalapú oktatásban, egy csendes, természetközeli helyen.
Szeretettel várjuk minden ifjú és örökifjú tanító és tanár jelentkezését az elmenyiskolazv@gmail.com e-mailcímünkre!
MERT KELL EGY CSAPAT!

Iskolaalapítás – Van egy álmunk

Van egy álmunk. Egy iskola, amelyben nagyon magasra tesszük a lécet minden területen, hiszen a gyerekeink a jövőnket jelentik!

 • Egy iskola, amelyben a megérkezés pillanatától kezdve a búcsúig a nap minden perce valóban a gyerekekről szól és a gyerekekért van, amely otthonos, kényelmes, biztonságos és hangulatos, ahol jó lenni, s nem csak tanulni, és amire minden diák jogosan lehet büszke.
 • Ahol a gyerekek nem azért tanulnak, mert kötelező, hanem mert szeretnek és tudnak is hatékonyan tanulni,
 • ahol nem csak lexikális ismereteket kapnak, hanem az életben is hasznos, alkalmazható tudást, mert a célunk nem az, hogy bemagoljanak valamiféle tananyagot, hanem a nagybetűs élethez szükséges gondolkodásmódot és készségeket elsajátítsák, sőt, magabiztosan használni tudják.
 • Éppen ezért nem csak egy bizonyítványt kapnak majd a végén, hanem nyitott és kíváncsi, széles látókörű, magas érzelmi intelligenciával rendelkező, egészséges kapcsolatokat kialakítani képes, felelősséget vállaló és céltudatos emberekké válhatnak.

Ebben az iskolában…

 • a diákok és a tanárok partnerekként dolgoznak együtt, s akár barátokká is válhatnak, mert a tisztelet belülről
  fakad, nem egy kikényszerített viselkedési normából.
 • nem osztályokban, hanem kis létszámú tanulócsoportokban gondolkodunk, melyekben a tanárok mindenkivel
  az ő egyedi tanulási sajátosságai szerint is tudnak foglalkozni.
 • a tanulócsoportok és korosztályok között teljes átjárhatóságot biztosítunk. Ez azt jelenti, hogy a különböző
  korosztályú gyerekek nem csupán a saját korcsoportjukkal tanulnak együtt, hanem kisebbek és nagyobbak
  közösen sokféle bontásban, sokféle feladatot végeznek együtt, ezzel is támogatva az iskolaközösség harmonikus
  együttélését, és a közös, egymástól is történő tanulás hatékonyságát.
 • Ahol nem csak a gyerekek, de a szülők is formálódnak, s az iskolaévek alatt együtt erősebb családdá válnak.

Iskolánk sajátosságai – avagy mitől is lennénk mások, mint a többi általános iskola?

A pedagógiai programunk lényege közérthetően:

 • Holisztikus (rendszerszemléletű) oktatás: ami azt jelenti, hogy a gyerekek a legtöbb tantárgyból az évszakokkal,
  néphagyományokkal, ünnepkörökkel együtt kézműves foglalkozások és művészetek segítségével tanulják a hozzájuk kapcsolódó iskolai ismereteket egyfajta modern hagyományőrzés keretében.
 • A technológia hasznos alkalmazása: mi nem tiltjuk a „kütyüket”, hanem beépítve a tanulásba hasznos segédeszközökké alakítjuk a gyerekek számára, hogy ne a rabjaivá, hanem magas szintű és kreatív használóivá váljanak.
 • Projektmunka: a tanórákon, tantárgyi kereteken túlmutató projektek, melyekben a különböző életkorú diákok együtt dolgozva komplex ismeretekre tesznek szert.
 • Az eltérő tanulási módok és stratégiák beépítése: nem minden gyerek tanul ugyanúgy. Minden diáknál felmérjük, és a tanórák kialakításánál figyelembe vesszük a gyerekek eltérő tanulási igényeit, és megtanítjuk őket arra is, hogyan tudnak a saját képességeiket és erősségeiket felismerve, s azokat kihasználva hatékonyan tanulni.
 • Szükség és igény esetén egyéni tanulási tervet alakítunk ki az ezt igénylő gyerekek számára.
 • Természetközeli, ökotudatos nevelés: a környezetünk ismeretének, megbecsülésének és szolgálatának kialakítása. Külsős tanórák, közösségi kertművelés, az elméleti ismeretek mellett.
 • Komplex művészeti nevelés: intézményünkben zenei oktatás is folyik, mely kiegészíti és a mindennapos gyakorlatban is szervesen kapcsolódik a gyerekek sokrétű művészeti neveléséhez, alkotó képességeik fejlesztéséhez, kiteljesítéséhez.
 • A pályaorientációt is befolyásoló jövőképek és életpályamodellek megismertetése a gyerekekkel személyes példaképek és élettörténetek, különböző szakmák és foglalkozások megismerése és kipróbálása által.
 • Használható nyelvismeret: beszéd- és társalgásközpontú nyelvtanulás, amit kiegészít az iskola nemzetközi kapcsolatrendszere.
 • Széleskörű tehetséggondozás: törekszünk arra, hogy a gyerekek minél több tudományos területet, sport- és művészeti ágat megismerhessenek, s ezeken a területeken is rátaláljanak arra, amiben tehetségesek, s amibe hosszú távon is megéri nekik időt és munkát fektetni.
 • A szülőkkel való szoros munkaközösség: iskolánkba nem elsősorban gyerekeket, hanem családokat veszünk fel, mert meggyőződésünk, hogy a gyerekek csak az őket aktívan támogató családjukkal együtt képesek egészségesen fejlődni. A gyerekek iskolai és otthoni élete szervesen összekapcsolódik és kiegészíti egymást.
 • Tanáraink és munkatársaink elkötelezettek a különböző generációk megértésében, és a köztük illetve a felnőtt korosztályok közötti generációs szakadékok áthidalásában, ezért készek folyamatosan tanulni, és az oktatási módszerekben is naprakészek lenni.

Animals

Instructions

Numbers 1-100

https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/

https://www.vocabulary.cl/Games/Numbers_1-100.htm

 

Numbers 1-10
Colours

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

12:

Dalok: