Mit jelent „játszani”?

Kezdjük a legelejéről: az attól függ… A játékra ugyanis két teljesen eltérő kifejezés létezik a legtöbb nyelvben – csak nálunk mosódnak el a határok. Az angolban a play és a game – a latinban a paida és a ludus… A play/paida a gyermekléthez kapcsolódik, és a szabad, spontán, öncélú játékot, mint a gyermek önkifejezését jelenti. A game/ludus azonban már több ennél: szabályoknak alávetett, keretek között zajló, önmagán túlmutató, valamilyen cél elérése érdekében történő játékot jelöl. A gemifikáció – főleg ha gyermekekkel és oktatással kapcsolatban használjuk – az előbbiből vezet az utóbbi felé.

Gemifikáció

A gemifikáció nem annyira új „tudomány”, mint aminek látszik – bár a köztudatba, és főképp az oktatás mainstreamjébe is csak az utóbbi egy évtizeden került. Megpróbáljuk definiálni -a felesleges tudományoskodás nélkül:

a gemifikáció különböző játékmechanikák és játékelemek felhasználása a játékosok bevonására, problémák megoldására, ismeretszerzésre, készségek és képességek fejlesztésére.

Számunkra, a GÉMPROGRAMBAN a gemifikáció azt a módszert jelenti, amely segítségével szinte mindent játékosítani tudunk, és élményközpontúan, dinamikusan, örömteli módon, észrevétlenül tudunk tanítani.

Miért szeretünk játszani?
  • Mert a játék spontán, felszabadult, kényszerektől mentes tevékenység.
  • Mert a játék örömöt okoz. Méghozzá nem pusztán az eredménye, hanem a játék maga, minden pillanatával.
  • Mert a játék szimulál: olyan helyzeteket és lehetőségeket teremt,amivel épp akkor, vagy talán soha ebben az életben nem fogunk találkozni. Mégis felkészít rá, és a maga kitalált világában, annak dinamikájával és újszerűségével inspirál, tanít, készségeket fejleszt.
  • Mert a játékban folyamatosan tanulunk. Méghozzá önként és boldogan. Megtanuljuk a játékszabályokat, az együttműködést, a nyerési stratégiákat, s közben tanulunk megannyi készséget, kapunk rengeteg új ismeretet. Úgy, hogy észre sem vesszük.
  • Mert a játékba beleélhetjük magunkat – és ez az élmény mindazt, amit átélünk és tanulunk általa,  valóságossá teszi és elmélyíti.
  • Mert a játék oldja a feszültséget és a stresszt, közösséget teremt, kikapcsol és feltölt. Méghozzá tartalmasan és szórakoztató módon.
  • Mert a játékot a játszó komolyan veszi. Közben megtanul alkalmazkodni, szabályokat és mintákat követni.
  • Mert a játék kreatívvá tesz, mert mindig új és újabb lehetőségeket, stratégiákat, kihívásokat állít elénk.
  • Mert a játék mintákat ad és erősít. Játszva sokkal könnyebben tanulhatunk meg és gyakorolhatunk be akár lexikális tudást, akár finommotoros készségeket vagy viselkedési normákat.