A LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK

Hogy szülőként tájékozódni tudjatok, és felelős döntést hozhassatok gyermekeitek jövőjével kapcsolatosan, összeszedtük a legfontosabb kérdéseket, amelyek a közoktatáson kívüli tanulási lehetőségeket, s egyúttal a mi tanulócsoportunkat is érinthetik:

A közoktatási törvény nemrégiben módosított változata szerint egyéni munkarendet kérhet a szülő gyermeke számára az Oktatási Hivatalatól, és csak alapos indokkal kaphatja meg azt. Az ezzel kapcsolatos ügyéntézés a szülők feladata, de az eddig tapasztalatainkról szívesen adunk felvilágosítást.

Igen, a beiratkozás kötelező – ugyanígy másik iskolába is átiratkozhatnak. Ott fognak vizsgázni, ahová beiratkoztak.

Mi azt javasoljuk, hogy diákjaink nagyrészt ugyanabba az intézménybe iratkozzanak be, mert jó kapcsolatot alakítottunk ki egy általános iskolával, ahol szívesen fogadják diákjainkat, és támagatják a vizsgákra való fekészülést is.

Természetesen ez az ajánlás nem kötelező!

Amennyiben úgy döntötök, hogy csatlakoztok a tanulócsoporthoz, akkor úgyis átbeszéljük a lehetőségeket.

Nálunk nincsenek kötelező tanórák, foglalkozások. Minden gyerekkel tervezünk a napi programoknál, viszont rugalmasan át tudjuk alakítani, ha valaki nem jön.
Mivel a diák a tankötelezettséget teljesíti azzal, hogy „magántanuló”, így nem kötelezhető arra, hogy bárhol megjelenjen. A vizsgákra való felkészülés a szülő felelőssége, így annak az eldöntése is, hogy beíratja-e tanulócsoportba. Nem kell igazolni a hiányzást sem.

Mi reméljük, hogy nem kell sok idő, és nem lesz kérdés, hogy akar-e menni a tanulócsoportba vagy sem, mert örömmel fog részt venni a csoport mindennapjaiban!

(Csak annyi a kérésünk, hogy jelezzétek, ha a gyermek nem jön aznap, másnap, következő héten…)

Az egyéni munkarendes jogviszonynak semmilyen külön költsége nincs, sőt a „magántanulót” ugyanolyan juttatások illetik meg, mint azokat, akik iskolába járnak, legyen szó akár a családi pótlékról, akár a tankönyvtámogatásról vagy az iskola étkezési díjról.

A szülői döntés alapján egyéni munkarendes státuszba kerülő diákok felkészüléséről a szülőknek kell gondoskodniuk. A magántanulóknak félévkor és év végén osztályozóvizsgát kell tenniük a megjelölt tantárgyakból, abban az iskolában, ahová be vannak iratkozva. Természetesen erre igyekszünk a legjobb tudásunk szerint felkészíteni őket. A tanulócsoport jegyekkel nem értékel.

A tanulócsoportnak havi díja van.

Mivel a „magántanulók” után nem jár állami támogatás, így a tanárok fizetését teljes mértékben a szülői hozzájárulásokból fizetjük. Ezen kívül benne van az épület bérleti díja és rezsije.

Az összeg NEM tartalmazza az étkezési díjat, a gyógy-és fejlesztő pedagógusok költségeit, illetve bármilyen extra foglalkozást, amire a szülőknek és a gyerekeknek igényük van.

Az összeg függ a beiratkozott gyerekek létszámától.

(Az aktuális havi térítési díjról érdeklődjön személyesen.)

Mivel egy szülői összefogásról van szó, így mindenki igyekszik valamivel hozzájárulni a tanulócsoport munkájához, vagy segítői munkával, vagy tárgyi és eszközfelajánlásokkal stb., hogy a költségeket faragni tudjunk.

A TANÍTÓINK

Schlakker Eszter – tanító,
A győri Széchenyi Egyetem Apáczai Karán végeztem tanító szakon, ének-zene és vizuális nevelés műveltségterülettel. Szakdolgozatomat a médiaoktatásból írtam, és már évek óta tartok előadásokat a facebook használatáról, kreatív tanításról. Egy évet dolgoztam alternatív iskolában iskolatitkárként, közben Z-Generációs és Társasjáték szakkört vezettem. Három hónapot töltöttem Finnországban gyakornokként, a finn oktatási módszereket elsajátítva és hazahozva.

Tóth Piroska – tanító
A kaposvári Tanítóképző Főiskolán végeztem tanító szakon, rajz műveltségterülettel. Ezután a Waldorf óvódapedagógiával is megismerkedtem a solymári Waldorf Óvónőképzőn. Alternatív iskolában tanítottam 13 évet. Fontosnak tartom az emberek segítését, legyek ők kicsik vagy nagyok, ezért életvezetési tanácsadást is tanultam a TÉT Akadémián. Hiszem, hogy mindenki ki tudja hozni magából a legjobbat minden élethelyzetben, ha jó helyre kerül!

PARTNEREINK

Élményiskola Egyesület

Add meg a lehetőséget Alapítvány

Gémkapocs társasjátékklub, Keszthely

Keszthelyi Városvédő Egyesület

ÉlményMűhely