Mit jelent a tanulócsoport?

A tanulócsoport olyan diákok közössége, akik magántanulóként (hivatalos elnevezése: egyéni munkarendes tanuló) vannak beiratkozva valamelyik általános iskolába, és félévente vizsgán adnak számot arról, hogyan sikerült a Nemzeti Alaptanterv szerinti tananyagot elsajátítani. Mivel ilyenkor a diákok oktatásáról a szülő felelőssége gondoskodni, ezt megteheti otthon, egyedül, vagy a szülők fizethetnek magántanárokat, hogy felkészítsék a diákot a vizsgákra. A harmadik lehetőség a tanulócsoport szervezése, ahol a szülők közösen összefogva megkérhetnek tanárokat, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel.

GÉMPROGRAM tanulócsoport

A tanulócsoportunk magántanulókból szerveződik, szülői összefogással. A 2017/2018-as tanévben indítottuk első vegyes korosztályú csoportunkat. Csoportunkhoz a tanév bármely csatlakozhatnak olyan családok, ahol a következő tanévben az 1-7. osztályt kezdenék a gyerekek.

Tanulócsoportunkban kis létszámú, családias, nyugodt környezetet biztosítunk a tanulóknak. A gyermek, az élmény, a tapasztalat és a játék lenne a középpontban, ugyanakkor az önálló tanulás tanítása, az élethosszig tartó tanulás megszerettetése, az olvasás szeretete, az alapkészségek fejlesztése, a természetközeliség is fontos szerepet kap.

A napi „iskolai” munkában projektfeladatok, önálló- és csoportmunka és a kooperatív technikák felváltva jelennek meg, rengeteg játékkal, sok kirándulással és művészeti foglalkozással kiegészítve. Ezen felül a digitális média, programozás, társasjátékok, angol nyelv, egészséges életmód, tehetséggondozás stb. mind szerepelnek a napi programok között.

Biztosítjuk az iskolarendszerű, egész napos felügyeletet reggel 8-tól délután 3-ig. A többi idő szabad vagy irányított játékkal, a saját érdeklődési körnek megfelelő egyéni projektekkel, személyes és/vagy csoportos tehetséggondozással, zenével, pihenéssel, kirándulással, társasjátékozással telik.

A tanév rendje: általában követjük az állami iskolák által kijelölt tanítási szüneteket, de közös megbeszélés alapján ettől eltérhetünk.

Felsősöknél igény szerint oldjuk meg a gyermekek szaktantárgyi felkészítését, amit szülőkkel és az óraadó tanárainkkal közösen alakítunk ki. Segítséget kapnak személyükre szabott önálló és hatékony tanulás megtanulásában, helyszínt és eszközöket is biztosítva ehhez. Ha elakadnak a tananyagban, tanári segítséget kapnak. A 7. osztályosoknál elkezdjük a felvételire való felkészülést is. Ezen kívül a közösségi programok, projektek, közös játék, kézműves foglalkozások, médiaismeret is szerepelnek abban, amit kínálni tudunk nekik. A diákok felkészítést kapnak a félévi és év végi vizsgáikra is.

A gyerekek tanítását és felügyeletét tanítók, pedagógiai asszisztensek, önkéntesek és óraadó szakemberek látják el.

Napirend

Reggel 8.00-tól van felügyelet a gyerekeknek, de a közös program csak 9.00-kor kezdődik.

A napot „mesével, regénnyel, történettel” nyitjuk, utána beszélgetünk. Ezek az alkalmak elsősorban a személyiségfejlődésüket, a szociális készségüket, az érzelmi intelligenciájukat és a szókincsüket fejleszti, és a kreativitásukat is próbára teszi.

Ezután a tanmenetünk alapján különböző készségeket, képességeket és témaköröket helyezünk a középpontba, és ezeket fejlesztjük játékokkal és projektekkel, alkalmasint hagyományosabb módszerekkel is.

A készségek fejlesztése, az ismeretátadás a következő módon történik:

A közös foglalkozásból a tanító vagy óraadó kiemel diákokat: egy korcsoportot vagy az egy szinten lévő tanulókat esetleg éppen azokkal együtt, akiknek ismétlésre van szükségük. Ezek a „tanórák” alpozzák meg a gyakorláshoz, és az önálló tanuláshoz szükséges ismereteket. Ezzel párhuzamosan a többi gyerek a saját tempójában az előre megbeszélt feladatokon dolgozik önállóan vagy csoportokban a másik tanító vagy segítő felügyelete mellett. Az ismeretátadás és a gyakorlás nagy része is játékosan, érdekesen történik. Kísérletekkel, az életből vett példákkal, a tananyaghoz kapcsolódó érdekes feladatokkal, kooperatív technikákkal, önálló kreatív problémamegoldással vagy éppen kihívásokkal. A gyakorlást is megpróbáljuk például egy társasjátékba beépíteni, így észrevétlenül fejlőnek a készségek.

Természetesen lesznek beütemezve olyan időszakok, amikor a gyerekeknek egyedül, csendben, önállóan kell dolgozni, gyakorolni, olvasni, mert ezt is tanulni kell! Fel kell készülnie a vizsgafeladatok megoldására is.

Ezen kívül lesznek heti-kétheti-havi tematikus programsorozatok, ahol elmerülünk egy-egy témában közösen, és mindenki a saját szintjén, többféle tudományterülettel bekapcsolódik ebbe.

A közös ebéd után a kicsiket akár haza is lehet vinni, de részt vehetnek a délutáni programokon is. A felsősöknek lesznek olyan óráik, amik a délutáni órákra is átcsúszhatnak.

A programok délután három órakor érnek véget.

A félév elején megbeszéljük, hogy kinek milyen elérendő céljai és milyen elvégzendő feladatai vannak az adott félévben. Ezeknek az elérésében és elkészítésében segítséget nyújtunk, és folyamatosan követjük a haladásukat.  Időnként projektbeszámolókat tarthatnak, és sikeres teljesítés esetén együtt ünnepeljük mindenkinek a fejlődését, haladását, munkáját.

Néhány projekteket és témakört egy közös Gémbox-szal zárunk vagy éppen kezdünk, ahol a gyerekeknek fel kell használniuk a megszerzett tudásukat és készségeiket a feladatok megoldásához!